top of page

AMADEUS

STREVEN-2016-2017-AMADEUS-105x105mm-300d

Van:

Peter Shaffer


Regie:
Jean-François D'hondt


Het verhaal:

Amadeus is naast een met tal van Oscars gelauwerde film, ook een prachtig stuk theater.

Het gaat over de confrontatie tussen twee sterke figuren: het jonge, gekke, onstuimige wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart versus de hardwerkende, rigide hofcomponist Antonio Salieri.
Salieri’s diabolische onvrede spruit voort uit het pact dat hij met God sloot. Hij zou een buitengewoon componist worden, uitverkoren om Gods stem in zijn muziek te laten weerklinken. Ondanks zijn goddeloosheid wàs Mozart dit al, onbewust. Salieri ervaart dit als een vernedering. De Almachtige drijft de ultieme spot met hem. En dus zint hij op wraak.

Deze thriller eindigt – dat weten we allemaal – met de destructie van Mozart. Salieri zelf zal zijn lot echter evenmin ontlopen zonder zijn goddelijke straf te ondergaan.


De productie wordt in geen geval anekdotisch of historisch exact voorgesteld. Zij plaatst vernieuwing tegenover consolidatie; briljante, onconventionele gekte tegenover degelijk vakmanschap in de kunst. En soms gaat zij ook gewoon over jaloezie op de werkvloer…

bottom of page